Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalProjekt budowlanyen
Share Print Download PDF
Contact person
Dominik Wieluński
office@esslar.com
Phone: 668170926
esslar.com

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Description of the contract

Zapewniamy kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej na wszystkich etapach prowadzenia projektu inwestycyjnego w budownictwie. Przygotowana przez nas dokumentacja powstaje bezpośrednio z przestrzennego modelu BIM obiektu, który integruje w sobie wszystkie branże i różne stopnie szczegółowości przyszłego opracowania.

W zależności od zapotrzebowania projekty konstrukcji budowlanych i inżynierskich realizujemy w oparciu o normy krajowe, oraz zagraniczne.

Zakres prac jaki możemy wykonać w ramach oferowanych usług projektowych to:
Projekt koncepcyjny zamierzenia budowlanego, przedstawia ideę projektową o umiarkowanym stopniu szczegółowości.
Projekt budowlany, przedstawia dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.
Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowych i stalowych, przedstawia rozwinięcie projektu budowlanego umożliwiający wykonanie konstrukcji na budowie.
Projekty wykonawcze wielobranżowe.
Projekt warsztatowy, przedstawia rozwinięcie projektu wykonawczego umożliwiając prefabrykację konstrukcji stalowych w zakładzie wytwórczym.
Inwentaryzacja konstrukcji za pomocą skaningu laserowego.
Doradztwo w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, optymalizacja konstrukcji istniejących projektów inwestycyjnych pod względem kosztów wykonania.


Supplementary information

Wykonanie rysunków w standardzie BIM.
Stały dostęp do platformy z możliwością bieżącego śledzenia prac projektowych porzez oglądanie insteraktywnego modelu 3d na stronie WWW.
Możliwość pełnienia nadzoru lub kierowania robotami w odniesieniu do przygotowanych projektów.
Udział dedykowanego inżyniera w ramach projektu w wybranej lokalizacji w ramach oferty Liaison Engineer.
Więcej o projektowanie konstrukcji na stronie internetowej spółki.

Więcej o nas w sekcji Biuro projektowe Warszawa, zapraszamy do kontaktu.CPV


 • Architectural, construction, engineering and inspection services
 • Architectural and related services
 • Advisory architectural services
 • Architectural design services
 • Organisation of architectural design contests
 • Architectural, engineering and planning services
 • Architectural, engineering and surveying services
 • Engineering services
 • Urban planning and landscape architectural services
 • Construction-related services
 • Technical testing, analysis and consultancy services
 • Monitoring and control services
 • Consulting services for water-supply and waste consultancy
 • Laboratory services
Offer type
Cooperatio
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
21.05.2019
Valid from
22.11.2018
Industries
Górnictwo i przemysł wydobywczy, Produkcja i przetwórstwo metali, Budownictwo i architektura, Przemysł chemiczny i kosmetyczny, Architektura, Budownictwo,
Purchasers from abroad
YES