Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 12:14:17
dania, podatki, vat

Obciążenia fiskalne w Danii są jednymi z najwyższych w Europie. System jest progresywny, bardzo rozbudowany i obejmuje zarówno podatki bezpośrednie, jak i pośrednie.

 

Rodzaje podatków

Podatki bezpośrednie

 • podatek odliczany od źródła dochodu (osób fizycznych i prawnych)
 • podatek nie odliczany od źródła dochodu
 • podatki bezpośrednio kierowane do budżetu państwa
 • podatek miejski
 • składki zdrowotne
 • podatek kościelny
 • składki pracownicze
 • składki ATP (składka emerytalna)
 • podatek od wartości nieruchomości obliczany na podstawie wyceny publicznej
 • podatek od nieruchomości (podatek gruntowy)
 • podatek od wynajmu zagranicznej siły roboczej


Podatki pośrednie

 

 • VAT (duń. Moms)
 • podatki środowiskowe
 • akcyza
 • cła

 

Większa część wpływów do budżetu państwa pochodzi z:

 • podatków bezpośrednich, w tym podatków od dochodów osób prawnych i osób fizycznych
 • podatków pobieranych od firm uczestniczących w wydobyciu gazu ziemnego i ropy
 • podatków od dochodów od kapitału osób fizycznych i prawnych
 • składek na fundusz pracy
   

Pobierane w Danii podatki wpływają do budżetu państwa oraz władz municypalnych. Podobnie jak w wielu innych państwach Unii Europejskiej, obowiązek podatkowy w Danii jest ściśle związany z rezydencją podatkową. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznawana jest osoba, która wyrazi chęć posiadania takiej rezydencji lub kupując dom w Danii, postanowi się tam osiedlić.

Duńskim rezydentem podatkowym staje się ponadto osoba, której pobyt na terytorium Danii trwa dłużej niż 183 dni. Dania nie oferuje wakacji podatkowych ani ulg podatkowych dla inwestorów zagranicznych.

Pomiędzy Polską i Danią obowiązuje Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 6 grudnia 2001 roku. 7 grudnia 2009 r. został podpisany protokół między RP a Królestwem Danii o zmianie Konwencji.

Zmodyfikował on metody unikania podwójnego opodatkowania w stosunku do dochodów osiąganych przez rezydentów polskich, które na podstawie Konwencji mogą być opodatkowane w Danii.

 

Przepisy prawne

 

Interpretacja ustaw podatkowych opiera się na rozporządzeniach wykonawczych i werdyktach sądowych. Orzeczenia podatkowe posiadające moc wiążącą wydawane są przez duńską Radę Orzecznictwa Podatkowego (National Assessment Council), do której wnioski o wydanie orzeczenia należy składać przed powstaniem zobowiązania podatkowego.

Całość dochodu uzyskiwanego przez osoby prawne i fizyczne posiadające siedzibę (miejsce pobytu) w Danii podlega duńskim ustawom podatkowym, niezależnie od miejsca uzyskania dochodu. Natomiast jeśli osoby prawne i fizyczne nie posiadają w Danii siedziby, duńskie regulacje podatkowe mają zastosowanie tylko wobec uzyskanego przez te osoby dochodu na obszarze Danii. Dochód podlegający opodatkowaniu jest równoważny całości uzyskanego przychodu w roku podatkowym, pomniejszonemu o dozwolone odpisy.

Zarówno duńscy rezydenci, jak i nierezydenci podatkowi podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich dochodów mających źródło w Danii, przy uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie zawarła Dania z innymi państwami.

Według Konwencji polsko-duńskiej przy unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego w Danii należy uwzględnić metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że osoba będąca polskim rezydentem podatkowym, osiągająca dochody w Danii powinna je uwzględnić przy obliczaniu efektywnej stawki podatkowej stosowanej do dochodów osiągniętych ze źródeł polskich. Przepisy o podatku dochodowym mają zastosowanie wobec osób fizycznych, osób prawnych, firm, oddziałów firm zagranicznych, fundacji oraz nieruchomości.

W Danii funkcjonuje system wiążących interpretacji podatkowych. Większość jest publikowana w internecie, a także w biuletynach skarbowych. Interpretacje są wiążące dla urzędu skarbowego, a nie dla podatnika, jeśli uważa on, że interpretacja narusza jego interes prawny. Uzyskanie interpretacji wiążącej z urzędu skarbowego jest płatne.

Kontrole finansowe firm przeprowadzane są przez dwóch niezależnych rewizorów podatkowych, z których jeden musi posiadać autoryzację państwową. Wysokie wymogi oraz duży stopień złożoności duńskiego systemu podatkowego sprawiają, iż firmy są zobowiązane korzystać z usług niezależnych rewizorów księgowo-podatkowych, zarejestrowanych i posiadających uprawnienia państwowe.

 

Instytucje podatkowe

 

Organem właściwym w sprawach regulacji podatkowych jest Ministerstwo Podatków – Skatteministeriet.

Bieżącym egzekwowaniem i kontrolą przestrzegania przepisów podatkowych i celnych zajmuje się Centralny Urząd Podatków i Ceł (Central Customs and Tax Administration), który wraz z 30 regionalnymi jednostkami podatkowo-celnymi stanowi administrację celno-podatkową - SKAT.

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem ustaw podatkowych pełni Duńska Rada Orzecznictwa Podatkowego (wydawane dyrektywy i przepisy wykonawcze).

Instytucją odwoławczą jest Narodowy Trybunał Podatkowy (National Tax Tribunal).

 

Ważne linki

 

Ministerstwo Podatków – Skatteministeriet:www.skm.dk

Centralny Urząd Podatków i Ceł - Central Customs and Tax Administration: www.skat.dk

Strona Centralnego Urzędu Podatków i Ceł w języku polskim: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=70153&lang=US&filter=PL

Dyrektywy unijne oraz rekomendacje duńskiego stowarzyszenia autoryzowanych księgowych publicznych (określają zawartość wymaganych dokumentów finansowych i podatkowych firm): Institute of State Authorized Public Accountants – FSR: www.fsr.dk.