Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Podatki bezpośrednie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 12:24:06
dania, podatki, biznes

Podatek od dochodów osób prawnych, czyli CIT, stanowi średnio 8 proc. całości wpływów podatkowych w Danii. Natomiast podatek od dochodów osób fizycznych składa się z dwóch części.

Ze względu na rosnącą międzynarodową konkurencję w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych, Dania od lat sukcesywnie obniżała wysokość stawek podatkowych od dochodów osób prawnych z 50 proc. do poniżej 25 proc. W ramach ułatwień dla przedsiębiorców, zakłada się stopniowe obniżanie podatku CIT do 22 proc. w 2016 r.

 

 

Podstawę naliczenia podatku stanowi całkowity dochód firmy, łącznie z dochodem od kapitału. System podatku dochodowego od osób prawnych jest stosowany w jednakowym zakresie wobec spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, związków spółdzielczych i stowarzyszeń.

System ten jest stosowany także wobec oddziałów i innych stałych przedstawicielstw oraz nieruchomości stanowiących całkowitą lub udziałową własność zagranicznych przedsiębiorstw.

Wszystkie duńskie osoby prawne, jak również oddziały firm zagranicznych, mające stałą siedzibę w Danii, są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Możliwe jest przedłużenie terminu złożenia rozliczenia podatkowego przez firmę na podstawie złożonego wniosku.

 

Podatek od dochodów osób fizycznych

 

Każda osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat oraz osoba poniżej 15 lat, jeśli uzyskuje własny dochód, jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe za zakończony rok podatkowy do 1 lipca, jeśli termin ten nie został przedłużony na wniosek zainteresowanej osoby. Ogólną zasadą jest oddzielne rozliczanie podatku dochodowego przez żonę i męża pozostających w związku małżeńskim.

Osoby fizyczne, które w wyniku działalności zarobkowej uzyskują dochody wyłącznie na terytorium Danii, lub nie uzyskują żadnego dochodu, są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego w uproszczonej formie do 1 maja po zakończonym roku podatkowym. Obywatele państw obcych posiadający stałe miejsce pobytu w Danii podlegają tym samym regulacjom podatkowym co obywatele duńscy.

Duński system podatku od dochodów osób fizycznych rozróżnia całkowite i ograniczone zobowiązania podatkowe. Osoba podlegająca całkowitemu obowiązkowi podatkowemu w Danii jest zobowiązana do zapłacenia podatku od wszystkich dochodów, łącznie z dochodami od kapitału, uzyskanymi zarówno w Danii, jak i poza granicami kraju. Natomiast osoba podlegająca ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu opłaca podatek od dochodu uzyskanego tylko w Danii.

Kryteria określające całkowity lub ograniczony obowiązek podatkowy to:

  • pobyt stały w Danii
  • okres pobytu
  • miejsce zatrudnienia
  • miejsce stałej siedziby pracodawcy
  • rodzaj uzyskiwanego wynagrodzenia

 

Obowiązek podatkowy osoby fizycznej wobec duńskiego wymiaru podatkowego wygasa z dniem opuszczenia przez tę osobę terytorium Danii. Obywatelstwo osoby fizycznej nie wpływa na rodzaj posiadanego obowiązku podatkowego.

Wynagrodzenie oraz dochody od kapitału osób fizycznych podlegają progresywnemu opodatkowaniu. Dozwolone odpisy od podstawy opodatkowania nie mogą przekraczać 33 proc. wartości należnego podatku od dochodu w danym roku podatkowym.

 

Podatek od dochodów osób fizycznych składa się z dwóch części:

 

  1. liniowego podatku municypalnego płaconego na rzecz władz lokalnych, określany jest przez każdy z regionów indywidualnie i waha się od 22,7 proc. do 27,8 proc., a podatek kościelny, który jest opcjonalny, waha się od 0,44 proc. do 1,5 proc.
  2. progresywnego podatku płaconego na rzecz skarbu państwa, którego stawka jest uzależniona od wartości uzyskiwanego dochodu:
  • 5,64 proc. dla dochodów wyższych od kwoty wolnej od podatku 42.000 DKK, powiększonych o dochody od kapitału;
  • dodatkowo 15 proc. dla dochodów wyższych od kwoty 421.000 DKK, powiększonych o dochody od kapitału.

 

Ponadto od dochodów osób fizycznych pobierany jest podatek w wysokości 8 proc. na rzecz funduszu zatrudnienia oraz 6 proc. składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody osób fizycznych mogą być obciążone podatkami do poziomu 51,7 proc. ustalonego jako maksymalny. Na każdy okres podatkowy ustalana jest kwota wolna od podatku oraz maksymalny pułap obciążeń podatkowych.

Pracownicy zagraniczni nie posiadający stałego miejsca pracy lub nie przebywający w Danii przez okres dłuższy łącznie niż 183 dni (w ciągu 12 miesięcy) nie są zobowiązani do opodatkowania dochodów uzyskiwanych tylko w Danii. Natomiast pracownicy zagraniczni przebywający w Danii ponad 183 dni podlegają duńskiemu obowiązkowi podatkowemu.

Przy spełnieniu określonych w ustawie warunków pracownicy zagraniczni zatrudnieni czasowo w Danii mogą opodatkować uzyskiwane dochody według liniowej stawki 25 proc., jednak wówczas nie mają zastosowania dopuszczalne odpisy od podstawy opodatkowania.

Obowiązująca stawka 8 proc. podatku od dochodu na fundusz zatrudnienia ma zastosowanie wobec wszystkich pracowników zagranicznych w Danii.

W Danii pobierany jest ponadto podatek od dochodów kapitałowych, tj. od akcji i dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zyski kapitałowe z tytułu akcji i dywidend są opodatkowane progresywnie w wysokości 27 proc. dla dochodów do 48.300 koron oraz w wysokości 42 proc. powyżej wspomnianej kwoty.