Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 12:29:40
dania, zamówienia publiczne, przetargi

Prawo zamówień publicznych w Danii stawa wysokie wymagania firmom, które chcą w nich uczestniczyć.

 

 

Dania, jako pierwszy kraj UE, zaadoptowała unijne regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych i przetargów. Dyrektywy 2004/18/EC i 2004/17/EC z 31.03.2004 r. zostały implementowane Rozporządzeniem nr 937 z 16.09.2004 r. i weszły w życie 1 stycznia 2005 r.

W Dani obowiązują następujące akty prawne dotyczące zamówień publicznych:

  • Ustawa o zamówieniach publicznych Nr 1410 z 7 grudnia 2007 (reguluje zasady dotyczące przetargów na zakup towarów, usług i kontraktów budowlanych, których wartość jest niższa od progów unijnych)
  • Ustawa Nr 618 z 14 czerwca 2011r., Ustawa Nr 1234 z 18 grudnia 2012 r., Rozporządzenie nr 817 z 23 sierpnia 2005 r.
  • Rozporządzenie Nr 280 z 23 marca 2012 (przepisy dotyczące ogłoszeń przetargów)

 

Rodzaje przetargów

 

Organem rządowym odpowiedzialnym za stosowanie oraz przestrzeganie procedur przetargowych oraz udzielanie pomocy firmom duńskim w tych sprawach jest Danish Competition and Consumer Authority.

Duńskie regulacje prawne wyszczególniają dwa podstawowe rodzaje przetargów:

  • budowlano–inżynieryjne
  • dotyczące zakupu towarów i usług

Duńskie przepisy szczegółowo regulują, przetargi o jakich wartościach są objęte regulacją krajową, a wobec których obowiązują zasady unijne. Informacje na ten temat są dostępne na portalu Undbudsportalen.

Według publikacji PARP „Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej" w przetargach powyżej progów unijnych zamawiający mogą stosować typowe tryby udzielania zamówień:

  • procedurę otwartą (offentligt udbud)
  • ograniczoną (begrænset udbud)
  • dialog konkurencyjny (konkurrencepræget dialog)
  • procedury negocjacyjne (udbud med forhandling)

Zamawiający może również korzystać z konkursu (projektkonkurrencer), udzielać zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów (dynamisk indkøbssystem), aukcji elektronicznej (elektronisk auktion) oraz zawierać umowy ramowe (rammeaftale).

Zamawiający może oceniać podmiotową sytuację (personlige forhold), sprawdzać predyspozycje do prowadzenia działalności zawodowej (retten til at udøve det pågældende erhverv), sytuację ekonomiczną i finansową (Økonomisk og finansiel formåen) oraz kwalifikacje technicze i zawodowe (Teknisk og/eller faglig formåen).

Kryteria udzielenia zamówienia (Kriterier for tildeling af kontrakter) pozwalają na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (økonomisk mest fordelagtige tilbud) bądź oferty z najniższą ceną (laveste pris). W przypadku zamówień na dostawy i usługi, objętych procedurami krajowymi, nie przewiduje się stosowania jakichś określonych procedur.

Natomiast w przypadku zamówień na roboty budowlane, przepisy ustawy przewidują trzy tryby udzielenia zamówienia: przetarg publiczny (offentlig licitation), przetarg ograniczony (begrænset licitation – z prekwalifikacją, czyli dwuetapowy, bądź polegający na zapraszaniu do przetargu tylko wybranych wykonawców), zamówienie bezpośrednie (Underhåndsbud).

Zamawiający może również zawierać umowy ramowe.

 

Gdzie znaleźć ogłoszenia

 

Od 1 kwietnia 2012 r. wszystkie podmioty publiczne w Danii mają obowiązek zamieszczać ogłoszenia o przetargach na specjalnej do tego celu stworzonej centralnej platformie elektronicznej www.udbud.dk.

Dodatkowo ogłoszenia mogą ukazywać się na stronach poszczególnych gmin (kommune), agencji publicznych, prasie codziennej i regionalnej. Wielu inwestorów - organizatorów przetargów podlegających duńskim regulacjom narodowym - ogłasza je także na własnych stronach internetowych.

 

Wysokie koszty

 

W praktyce, polskie przedsiębiorstwa, które nie chcą angażować dużych środków finansowych na wstępnym etapie postępowania przetargowego, mają relatywnie niewielkie szanse na sukces.

Duńskie przetargi, w których w zdecydowanej większości materiały powinny być tłumaczone na język duński, wiążą się z dużymi nakładami finansowymi na tłumaczenia dokumentacji. Z tego powodu, a także ze względu na wymóg komunikacji w języku duńskim na placu budowy, polskie firmy zadowalają się podwykonawstwem przy realizacji poszczególnych projektów.

 

Jak się odwołać

 

W Danii organem odwoławczym jest Rada Zamówień Publicznych ds. Skarg (Klagenævnet for Udbud), której głównym zadaniem jest badanie skarg na podmioty publiczne naruszające zasady udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi.

Opłata za wniesienie skargi wynosi 10,000 koron, a w przypadku skarg na przetargi związane z dyrektywami unijnymi - 20.000 koron.

 

Ważne linki

 

Danish Competition and Consumer Authority – http://en.kfst.dk

Narodowa Agencja Budownictwa i Przedsiębiorstw - National Agency for Enterprise and Construction: www.ebst.dk
Strona, na której ogłaszane są przetargi organizowane według procedur unijnych i część przetargów podlegających regulacjom duńskim: http://www.udbud.dk/

Informacje o obowiązujących progach w 2014 r.: http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Tarskelvardier-for-20122013/

Rada Zamówień Publicznych ds. Skarg (Klagenævnet for Udbud): www.klfu.dk

 

Akty prawne dotyczące zamówień publicznych w Danii:

 

* skonsolidowany tekst Ustawy o zamówieniach publicznych Nr 1410 z 7 grudnia 2007: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113858

* Ustawa Nr 618 z 14 czerwca 2011: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137689

* Ustawa Nr 1234 z 18 grudnia 2012: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144417

* Rozporządzenie nr 817 z 23 sierpnia 2005: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27107

* Rozporządzenie Nr 280 z 23 marca 2012: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140823

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Torby papierowe z nadrukiem

Firma Gesti oferuje torby papierowe z nadrukiem w dowolnym rozmiarze i nakładzie już od 100 sztuk...
Polska - MODLNICZKA 2021-01-06 Dodał: Magdalena Dach Sektor kreatywny Zobacz ofertę

Mobilny system dezynfekcji

Mobilny system dezynfekcji
Polska - OPOLE 2021-01-02 Dodał: Jacek Wróbel Maszyny i urządzenia, Produkcja i przetwórstwo metali, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Usługi transportowe i logistyczne

Lubuskie Centrum Logistyczne z Zielonej Góry świadczy usługi transportowe na terenie całej Unii E...
Polska - Zielona Góra 2020-06-04 Dodał: Centrum Logistyczne Transport i logistyka Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert