Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuImport owoców i warzyw do Danii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2013-09-06 14:53:46
analizy rynkowe

W odniesieniu do owoców i warzyw w Danii i w Polsce obowiązują te same przepisy Unii Europejskiej. W Danii zadania związane z kontrolą świeżych owoców i warzyw zostały powierzone Danish AgriFish Agency i Danish Veterinary and Food Administration.

W odniesieniu do owoców i warzyw  w Danii i w Polsce obowiązują te same przepisy Unii Europejskiej:

  • rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. L 299 z 16.11.2007, str. 1—149, z późn. zm.),
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i  warzyw (Dz. Urz. L 157 z 15.6.2011, str. 1-163, z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011, obowiązuje 10 szczegółowych norm handlowych dla wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oraz ogólna norma handlowa dla pozostałych gatunków.

Szczegółowe normy handlowe określono dla następujących gatunków świeżych owoców i warzyw:

  • jabłka, owoce cytrusowe, owoce kiwi, winogrona stołowe, brzoskwinie i nektaryny, gruszki, truskawki,
  • sałata, w tym endywia o liściach kędzierzawych i endywia o liściach szerokich, papryka słodka, pomidory.

Ogólna norma handlowa obejmuje wszystkie gatunki sektora owoców i warzyw nieobjęte szczegółowymi normami handlowymi.

Więcej informacji na temat norm handlowych, znakowania oraz obowiązków handlowców  można znaleźć na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych www.ijhar-s.gov.pl/owoce-i-warzywa.html

Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 państwa członkowskie są zobowiązane do prowadzenia kontroli świeżych owoców i warzyw na wszystkich etapach obrotu handlowego, tj. importu z krajów trzecich, eksportu do krajów trzecich oraz rynku wewnętrznego UE.

W Danii zadania związane z kontrolą świeżych owoców i warzyw wynikającą z przepisów unijnych, zostały powierzone Danish AgriFish Agency www.naturerhvervsstyrelsen.dk, która odpowiada za monitorowanie norm handlowych oraz Danish Veterinary and Food Administration http://www.foedevarestyrelsen.dk, która odpowiada za kontrole w handlu hurtowym i detalicznym.

Każda firma, która pakuje, importuje lub eksportuje owoce i warzywa, których normy ogólne lub szczegółowe określone są w ww. przepisach unijnych musi zarejstrować się w Danish AgriFish Agency Importerzy owoców i warzyw są zobowiązani do wypełnienia formularza nr 229. Inspektorzy Danish AgriFish Agency przeprowadzają wyrywkowe kontrole zarejestrownych podmiotów konieczne jest wcześniejsze. Przy imporcie  towarów objętych normami określonymi w przepisach unijnych UE konieczne jest wcześniejsze powiadomienie (przynajmniej 24 godzin przed przywozem) Danish AgriFish Agency. Nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamiania jeżeli kontrola jakości przesyłki odbywa się w innym kraju UE.

Zgodnie z wymogami norm jakościowych UE znakowanie świeżych owoców i warzyw powinno zwierać następujące informajce:

  • nazwa i adres podmiotu pakującego lub wysyłającego,
  • państwo pochodzenia - musi być podana pełna nazwa po duńsku,
  • nazwa produktu, jeżeli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz,
  • klasa jakości, jeżeli rozróżnia się klasy dla danego produktu,
  • waga, jeżeli wymagane jest sortowanie, 
  • nazwę odmiany lub typu handlowego (tylko w przypadku pomidorów i jabłek).

Opcjonalnie, ale nie obowiązkowo, można podać nazwę i adres dealera lub firmy pakującej.

Dodatkowo na opakowaniach żywności, nie tylko owoców i warzyw,  Danish Veterinary and Food Administration wymaga, aby był podany numer partii i waga netto danego produktu. 

Oznakowanie musi znajdować się w widocznym miejscu. Obowiązują różne wymagania w zależności od tego jak dany produkt jest opakowany. Towary mogą być sprzedawane luzem lub pakowane w mniej lub bardziej zamknięte pojemniki.

 

Obowiązujące duńskie przepisy prawne:

 

1.      Imports of plants and plant products
Order No. 1301 of 17 December 2012
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144770
Amended by Executive Order No. 664 of 10 June 2013

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152243

2.      Notice of control, etc. of fresh fruits and vegetables
Order No. 323 of 28 April 2009

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124615

3.       Payment for plant health checks
 Executive Order No. 1191 of 13 December 2012
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144523

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

DPM SOLID LTD Spółka komandytowa - Poland

DPMSolid Limited Sp. k. is a Polish company with almost 20 years of experience in the production ...
Polska - Kowanówko 2021-01-19 Dodał: Paweł Kosmowski Handel, Pozostały sprzęt elektryczny, Oświetlenie, Elektronika użytkowa Zobacz ofertę

Słomki Papierowe

Jesteśmy bezpośrednim importerem naczyń ekologicznych dla branży HORECA. Na aukcji oferujemy przy...
Polska - Konin 2021-01-19 Dodał: Małgorzata Musiał Handel Zobacz ofertę

Torby papierowe z nadrukiem

Firma Gesti oferuje torby papierowe z nadrukiem w dowolnym rozmiarze i nakładzie już od 100 sztuk...
Polska - MODLNICZKA 2021-01-06 Dodał: Magdalena Dach Sektor kreatywny Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert