Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformację na temat funkcjonowania branży aptecznej w Danii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2013-10-15 11:09:16
analizy rynkowe

Rynek duński jest małym rynkiem zbytu ze ścisle określoną przez władze duńskie ilością aptek, licencji wydawanych aptekarzom i lokalizacją aptek. Sektor apteczny w Danii regulowany jest przepisami krajowym i stanowi ważną część systemu opieki zdrowotnej. Prace aptek nadzoruju i administruje Ministerstwo ds. Wewnetrznych i Zdrowia oraz Agencja ds. Leków.

Informację na temat funkcjonowania branży aptecznej w Danii

 

Rynek duński jest małym rynkiem zbytu ze ścisle określoną przez władze duńskie ilością aptek, licencji wydawanych aptekarzom i lokalizacją aptek.

 

Stowarzyszenia Duńskich Aptekarzy

 

Stowarzyszenia Duńskich Aptekarzy (Danmarks Apotekerforening) jest pracodawcą i profesjonalną organizacją zrzeszającą aptekarzy. 252 członków Stowarzyszenia to właściciele aptek w Danii.  Zarząd odpowiedzialny jest za działalność organizacyjną i polityczną Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada 100% udziałów w D.A. Invest og Udvikling a/s , która jest spółką dominującą i  jedynym właścicielem Pharmakon i DataPharm. Zadaniem DataPharm jest sprzedaż, rozwój i utrzymanie sprzętu komuterowego, głównie dla aptek. Natomiast Pharmakon jest centrum edukacyjnym i szkoleniowym dla aptek. Zajmuje się także doradztwem dla aptek oraz przemysłu farmaceutycznego.

 

Sektor apteczny

 

Sektor apteczny w Danii regulowany jest  przepisami krajowym i stanowi  ważną część systemu opieki zdrowotnej. Prace aptek nadzoruju i administruje Ministerstwo ds. Wewnetrznych i Zdrowia oraz  Agencja ds. Leków poprzez wydawanie licencji w odróżnieniu od pozostałych części systemu opiekii zdrowotnej, które są obsługiwane przez gminy. Aptekarze są w Danii wolną profesją i są  właścicielami aptek. Oznacza to, że właściciel apteki jest odpowiedzialny finansowo i organizacyjnie za  działalność apteki.

Władze duńskie określają ilość aptek oraz aptek współpracujących oraz ich lokalizację.

W Danii sektor apteczy podzielony jest na:

Apteki – muszą prowadzić sprzedaż detaliczną leków oraz mają u siebie na miejscu zapas leków odpowiedni do popytu, a w przypadku, gdy apteka ma zapotrzebowanie na lek, którego nie ma w swoich zapasach, wtedy ma obowiązek sprowadzić go;

Apteki współpracujące – to apteki, których właścicielem jest aptekarz, który jest także właścicielem innej apteki, jedyna różnica między apteką a apteką współpracującą dotyczy formalności związanych z systemem wyrównawczym między aptakami; aptaka współpracująca powinna zatrudniać jednego lub dwóch farmaceutów;

Oddziały apteczne – związane są z aptekami i działają na ich rachunek, ale mają swój niezależny lokal i profesjonalnie wyszkolony personel, z którego jeden lub dwóch członków musi być farmaceutami. Sprzedają te same produkty co apteki, a także mogą sprzedawać leki przepisywane na recepty.

Outlety apteczne – są związne z aptekami i działają na ich rachunek, ale w niezależnym lokalu, zatrudniają profesjonalnie wyszkolony personel, ale w ich przypadku nie ma wymogu, że muszą to być farmaceuci. Mogą sprzedawać leki wydawane bez recepty, które są także sprzedawane przez apteki, ale nie mogą sprzedawać leków na recepty.

Outlety leków wydawanych bez recepty (OTC outlet) – są w lokalach nie należących do aptekarzy, zwykle umiejscowione są w innym sklepie. Outlet otrzymuje leki z danej apteki i jest obsługiwany przez menadżera, z którym umowę podpisuje właściciel apteki. Menadżer zwykle nie ma wykształcenia farmaceutycznego.  OTC outlety podlegają tym samym przepisom, co outlety w innych niż farmacutyczna branżach. To oznacza, że mogą prowadzić sprzedaż tylko ograniczonego asotymentu towarów. OTC outlety mogą sprzedawać  leki na recepty oraz inne leki, które są przepisane przez aptekę, ale tylko tą, z którą dany OTC outlet jest związany.

Punkty wysyłki nie mają magazynów leków. Otrzymują one zaadresowane przesyłki z jednej lub z kilkunastu aptek i dostarczają je do indywidualnych klientów.

W 2012 roku było w Danii 226 aptek, 18 aptek współpracujących, 70 oddziałów aptecznych oraz 123 outlety apteczne i około 600 outletów OTC, a także 200 punktów wysyłek.

Aby zostać właścicielem apteki  trzeba uzyskać licencję, która wydawana jest przez Ministerstwo ds. Wewnętrznych i Zdrowia. Ministerstwo robi także nabory na wakaty, które zostają po aptekarzach, odchodzących na emeryturę. Wtedy zainteresowani zdobyciem licencji mogą się o nią ubiegać. Aplikant musi posiadać wiedzę z zarządzania apteką, prowadzenia jej finansów, posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych.

 

Zyski są regulowane centralnie

 

Władze określają ile mogą zarabiać wszyscy aptekarze. Co drugi rok, Stowarzyszenie Duńskich Aptekarzy oraz Ministerstwo ds. Wewnętrznych i Zdrowia  negocjują  zyski brutto dla całej branży, co ma następnie wpływ na wysokość marży dla produktów i usług w całym sektorze. W 2012 roku  uzgodniony zysk wynosił około 2,6 mld DKK. Zysk brutto musi pokryć koszty dzialalności aptek oraz wynagrodzenie właścieli aptek. Ceny farmaceutyków, które mogą być sprzedawane tylko w aptekach, są kontrolowane centralnie. Oznacza to, że ceny farmaceutyków w całym kraju są takie same.  Dostawcy leków mogą zmieniać ceny leków co dwa tygodnie, tzn. wtedy kiedy nowa lista leków jest publikowana. Cena leku kalkulowana jest na podstawie ceny producenta/importera, zysku hurtownika, zysku apteki i wysokości podatku VAT.

Od 1 października 2001 roku apteki nie mają monopolu na sprzedaż określonych leków wydawanych bez recepty. Mogą je również sprzedawać supermarkety, stacje benzynowe i inne punkty sprzedaży detalicznej i co oznacza, że zasada jednakowej ceny na leki bez recepty została zniesiona i że można konkurować ceną.  

 

System wyrównawczy między aptekami

 

W Danii około 78% obrotów pochodzi ze sprzedaży leków na recepty, 11% ze sprzedaży leków bez recept i 11% ze sprzedaży innych towarów i usług.

Obroty poszczególnych aptek różnią się między sobą. W 2010 roku najmniejsza apteka miała obrót w wysokości 15 mln DKK,  podczas gdy przeciętny obrót wynosił 49 mln DKK.

Łatwy dostęp do leków dla wszystkich obywateli jest jedną z zasad obowiązujących w sektorze aptecznym. Także odpowiedni dostęp do aptek powinni mieć ludzie żyjący na obszarach wiejskich, gdzie populacja jest mniejsza. Dlatego w Danii obowiązuje system wyrównywczy między aptekamii. Oznacza on, że aptaki z relatywnie dużymi obrotami płacą podatek od sprzedaży aptekom, które nie mają tak wysokich zarobków.

Rocznie około 37 mln DKK jest rozdystrybuowanych między apteki jako konsekwencja systemu wyrównawczego. Około 30% aptek otrzymuje subsydia wyrównawcze. Ale system wyrównawczy nie gwarantuje aptekom pewnego zysku. 

 

Więcej informacji na temat branży aptecznej w Danii można znaleźć  na stronie Stowarzyszenia Duńskich Aptekarzy   Danmarks Apotekerforening www.apotekerforeningen.dk

 

 

Źródło: opracowanie WPHI na podstawie informacji Stowarzyszenia Duńskich Aptekarzy