Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacja na temat regulacji prawnych obowiązujących w handlu dodatkami do pasz

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2013-10-15 11:31:25
analizy rynkowe

Na terenie Danii obowiązują te same co w Polsce przepisy prawa wspólnotowego dotyczące pasz i dodatków paszowych. Baza zarejestrowanych w Danii podmiotów zajmującyh się produkcją, handlem, magazynowaniem, importem z państw trzecich lub transportem pasz znajduje się na stronie Danish Veterinary and Food Administration.

Na terenie Danii obowiązują te same co w Polsce przepisy prawa wspólnotowego dotyczące pasz i dodatków paszowych.

Zgodnie z Artykułem 11 Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz ”podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalność jeżeli nie zostaną zarejestrowane lub nie uzyskały zatwierdzenia”. Baza zarejestrowanych w Danii podmiotów zajmującyh się produkcją, handlem, magazynowaniem, importem z państw trzecich lub transportem pasz znajduje się na stronie Danish Veterinary and Food Administration

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx

W bazie znajduje się 2230 zarejestrowanych lub zatwierdzonych w Danii firm – ich nazwy i adresy oraz zakres działaności.

W obrocie wewnątrzwspólnotowym ważne jest, aby dodatki do pasz i premiksy spełniały wymagania określone w rozporządzeniu 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. Rozporządzenie ustanowia wspólnotowe procedury dotyczące pozwolenia na wprowadzanie do obrotu i stosowanie dodatków paszowych oraz ustanowia zasady nadzoru i etykietowania dodatków paszowych i premiksów w celu zapewnienia podstaw dla zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, środowiska, interesów użytkowników i konsumentów w odniesieniu do dodatków paszowych, zapewniając skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Zgodnie z Artykułem 7 § 4 ww. rozporządzenia Komisja po konsultacji z Europejską Agencją Bezpieczeństwa, ustanowiła procedury (Rozporządzenie Komisji 429/2008) sporządzania i składania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe. Wytyczne dotyczące sporządzania i składania wniosków znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/guidelines_en.htm

Rozporządzenie przewiduje także utworzenie Europejskiego Rejestru Dodatków (Art.17), który dostępny jest  na stronie: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

Natomiast Artykuł 16 rozporządzenia 1831/2003 określa zasady etykietowania i opakowania dodatków paszowych i premiksów. Informacje o dodatkowych duńskich wymogach dotyczących etykietowania i pakowania dodatków paszowych i premiksów można znaleźć na duńskiej stronie Danish Veterinary and Food Administration

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pakning-og-m%C3%A6rkning-af-foder.aspx

Na tej samej stronie można znaleźć także broszurę Vejledning om foder og fodervirksomheder (Wytyczne dotyczące pasz i producentów pasz) dostępną jedynie w języku duńskim (broszura liczy 193 strony).

 

Źródło: opracowanie własne WPHI