Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDuński elementarz

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-29 14:00:32
dania, kopenhaga, ludność, grenlandia

Dania to najmniejsze państwo skandynawskie. Leży w Europie Północnej, w 70 proc. na Półwyspie Jutlandzkim, a pozostałą część stanowi 406 wysp, z których 79 jest zamieszkałych. W skład Danii wchodzą także terytoria autonomiczne - Grenlandia i Wyspy Owcze.

 

 

 

Dania otoczona jest przez Morze Bałtyckie i Morze Północne. Na północy Danię od Norwegii oddzielają cieśniny Kattegat i Skagerrak, a na wschodzie od Szwecji oddzielona jest cieśniną Øresund. Na południu Półwyspu Jutlandzkiego Dania graniczy z Niemcami wzdłuż jedynej granicy lądowej o długości 68 km. Największe i najważniejsze wyspy to Zelandia, Fionia i Bornholm. Kraj ten posiada linie brzegową o długości 7300 km.

Dania zajmuje 43.098 km kw. i ma 5,5 mln obywateli. Gęstość zaludnienia wynosi 126,4 osób na 1 km kw. Około 1,6 mln osób mieszka w stolicy państwa - Kopenhadze i na jej przedmieściach, a 0,6 mln żyje w trzech innych największych miastach: Odense na wyspie Fionia (168 tys.), Århus (319 tys.) oraz Aalborg (126 tys.) na Półwyspie Jutlandzkim. W sumie w miastach mieszka aż 85 proc. ludności.

 

 

 

 

Danię cechuje niski przyrost naturalny, wynoszący około 0,2 proc. Kraj w ponad 90 proc. zamieszkują Duńczycy (prawie 5 mln) oraz mniejszości narodowe: turecka, norweska, niemiecka, szwedzka, angielska oraz polska.

 

Źródło: Bank Światowy
 

Językiem urzędowym kraju jest duński. Powszechna jest znajomość angielskiego (80 proc. osób dorosłych) i niemieckiego, głównie na Południowej Jutlandii.

Dania posiada rozwinięty system szkolnictwa na wszystkich szczeblach. Na naukę i oświatę przeznacza się około 9 proc. wydatków publicznych. Jedynie 28 proc. dorosłej ludności legitymuje się wykształceniem podstawowym (10-klasowym), a pozostała część wykształceniem średnim i wyższym.

Jednostką monetarną w Danii jest korona duńska (DKK) dzielona na 100 ore. Korona jest powiązania z euro od 1999 r. (wcześniej była związana z niemiecką marką), może się wahać nie więcej niż 2,5 proc. od kursu 7,46038 za euro. Bank centralny Danii z reguły dokonuje zmian stóp procentowych zgodnie z polityką monetarną EBC. Kurs korony duńskiej na www.nbp.pl.
 

Infrastruktura

 

Infrastruktura w Danii należy do najlepiej rozwiniętych na świecie, bardzo dobra jest a sieć dystrybucji. Przesyłki pocztowe docierają do adresatów w ciągu 24 godzin.

W czerwcu 1998 r. otwarto most drogowo-kolejowy łączący Zelandię z Fionią nad Wielkim Bełtem (połączenie płatne) umożliwiający bezpośredni transport drogowy z Niemcami i Europą Zachodnią. W lipcu 2000 r. tunel i most kolejowo-drogowy połączyły Kopenhagę i szwedzkie Malmö (przejazd płatny) . W latach 2015-2021 ma być realizowana kolejna duża inwestycja: połączenie tunelowo-mostowe południowego wybrzeża Danii z miejscowości Rødby Havn na wyspie Lolland, z północnymi landami Niemiec, w Puttgarden.

Dania ma 11 lotnisk (największe , Kastrup, znajduje się w Kopenhadze), a także wiele nowoczesnych portów morskich. W Kopenhadze siedzibę ma jeden z największych na świecie operatorów kontenerowych - duński konglomerat A.P. Møller-Mærsk A/S, znany bardziej jako Maersk.

W kraju jestnrozwinięta sieć połączeń drogowych i kolejowych: ponad 72 tys. km dróg publicznych, z czego prawie 1000 km to autostrady, oraz ponad 2.600 km dróg kolejowych. W Danii obowiązują „zielone strefy” dla pojazdów powyżej 3,5 tony, które muszą spełniać co najmniej normę Euro 4. Każda gmina posiada na swojej stronie internetowej mapkę „zielonych stref".

 

Pobyt i przepisy celne

 

Polacy mogą przebywać w Danii bez jakichkolwiek formalności przez 90 dni. Planując pobyt dłuższy, należy uzyskać certyfikat pobytowy w urzędach regionalnych (Statsforvaltning), składając wypełniony formularz ze zdjęciem i kopią dowodu osobistego. 90-dniowy okres pobytu można wydłużyć o kolejne trzy miesiące pod warunkiem udokumentowania, że aktywnie poszukuje się pracy.

Dania stosuje dość rygorystyczne przepisy dotyczące wwozu świeżej żywności, zwłaszcza mięsa i wędlin. Nie wolno wwozić do Danii m.in. surowego mięsa i ryb, produktów zawierających mięso wieprzowe, dziczyzny. Łączna waga produktów zwierzęcych wwożonych przez jedną osobę nie może być większa niż 1 kg. Osoby wwożące leki winny posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich stosowanie. Zabroniony jest wwóz noży i scyzoryków sprężynowych niezależnie od długości ostrza oraz wszelkich innych noży o długości ostrza powyżej 7 cm.

Duńskie banki czynne są codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel Międzynarodowe karty płatnicze są akceptowane. W wielu sklepach i supermarketach można korzystać jedynie z duńskiej karty DANKORT. Sklepy i domy towarowe w Danii są czynne w soboty, często też w niedziele.

Pracownicy wysłani przez polskiego pracodawcę do pracy w Danii mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie przywiezionej z Polski karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)To prawo przysługuje również członkom rodzin delegowanych pracowników. Podstawą udzielenia świadczeń w Danii jest okazanie karty EKUZ.

 

Sądownictwo

 

W Danii obowiązuje trójinstancyjny system sądownictwa. Sądy grodzkie to sądy pierwszej instancji, sądy apelacyjne - drugiej instancji, i Sąd Najwyższy. Oddzielnie działają sądy podatkowe i sądy gospodarcze. Grenlandia oraz Wyspy Owcze posiadają własne systemy sądownicze, jednak decyzje ich sądów najwyższych mogą być zaskarżane do Sądu Najwyższego Danii.

Należy zaznaczyć, że duńskie sądownictwo nie stosuje Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE), co oznacza, że orzeczenie, ugoda oraz inny dokument urzędowy, któremu nadano zaświadczenie ETE, w Danii nie podlega wykonaniu.

 

Dania w międzynarodowych organizacjach

 

Dania jest członkiem najważniejszych organizacji światowych. Należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, OECD, Unii Europejskiej, Dania jest także członkiem Komitetu ds. Rozwoju (DCD-DAC), Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Agencji Energii Nuklearnej (NEA) oraz Klubu Afryki Zachodniej i Sahel (Sahel & West Africa Club). Od 1 stycznia 1995 r. Dania należy do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Dania jest również członkiem regionalnych organizacji ekonomicznych: Rady Państw Morza Bałtyckiego, Rady Nordyckiej (od momentu jej utworzenia w 1952 r.), Komisji Helsińskiej ds. ochrony środowiska Morza Bałtyckiego (HELCOM) - od wejścia w życie Konwencji Helsińskiej w 1980 r., Współpracy Energetycznej Państw Regionu Morza Bałtyckiego – Baltic Sea Region Energy Cooperation (BASREC) - od początku, czyli od utworzenie w 1999 r. przez Radę Państw Morza Bałtyckiego; Bałtyckiego Forum Rozwoju (Baltic Development Forum, BDF) utworzonego w Kopenhadze w 1998 r. Dania jest udziałowcem i uczestniczy w działalności gospodarczej Grupy Banku Rozwoju Afryki (The African Development Bank Group), Grupy Banku Rozwoju Azji (The Asian Development Bank Group) oraz Grupy Banku Rozwoju Państw Ameryki (The Inter-American Development Bank Group).

W Kopenhadze znajdują się siedziby wielu organizacji międzynarodowych, których Dania jest członkiem: Europejska Agencja d/s Środowiska (European Environment Agency, EEA); Europejskie Biuro Radiokomunikacji (European Radiocommunications Office, ERO); Europejska Organizacja Rybołówstwa (Eurofish); Centrum Informacyjne Globalnej Bioróżnorodności (Global Biodiversity Information Facility, GBIF); Biuro Obsługi Zamówień Publicznych UNDP (Inter-Agency Procurement Services Office, IAPSO UNDP); Międzynarodowa Rada Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea, ICES); Zgromadzenie Parlamentarne OBWE (Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE); Nordyckie Biuro Łącznikowe Funduszu Ludnościowego ONZ (UN Population Fund); Fundusz ONZ ds. Pomocy Dzieciom (United Nations Childrens Fund – UNICEF); Agencja Zamówień Publicznych ONZ (United Nations Office for Project Services, UNOPS); Światowy Program Żywnościowy (World Food Program, WFP); Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (Regional Office for Europe – World Health Organization, WHO).

Dania jest aktywnym uczestnikiem pomocy międzynarodowej, idzie na ten cel około 3 proc. wydatków na cele publiczne. Według dziennika Berlingske Tidende, Dania przeznaczyła na pomoc humanitarną w 2014 roku największą kwotę w swojej historii - 2,3 mld korn.

Dania mocno popierała poszerzenie UE o kraje bałtyckie oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Wśród priorytetów realizowanych przez Danię od wielu lat, niezależnie od składu rządu, znajduje się ochrona środowiska i zatrudnienie.

 

Ważne linki

 

Ambasada Królestwa Danii w Polsce

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

Tel +48 (22) 565 29 00

Fax + 48 (22) 565 29 70

e-mail: wawamb@um.dk

www.polen.um.dk

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze

Richelieus Allé 12

DK-2900 Hellerup

Tel: (+45) 39 46 77 00

Fax: (+45) 39 46 77 66

E-mail: copenhagen.info@msz.gov.pl

www.kopenhaga.msz.gov.pl/pl/ambasada_rzeczypospolitej_polskiej_w_danii

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kopenhadze

Ryvangs Allé 46, DK-2900 Hellerup

Tel: (+45) 39 481 200

E-mail: cph@trade.gov.pl

www.copenhagen.trade.gov.pl po polsku i angielsku)

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza w Warszawie: www.spcc.p

 

Parlament, rząd i ministerstwa

 

Parlament Danii (Folketinget): www.ft.dk

Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju (Ministry of Business and Growth): http://www.evm.dk/english

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.um.dk

Ministerstwo Finansów: www.fm.dk

Ministerstwo Podatków – www.skat.dk

Ministerstwo Zatrudnienia – www.bm.dk

Ministerstwo Sprawiedliwości – www.jm.dk

Ministerstwo Transportu – www.trm.dk

Ministerstwo Klimatu i Energii - www.kemin.dk

Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa – www.fvm.dk

Ministerstwo Zdrowia: http://www.im.dk/

Ministerstwo Ochrony Środowiska: www.mim.dk

Ministerstwo ds. Klimatu, Energii i Budownictwa: http://www.kebmin.dk/en

 

Linki do wszystkich resortów rządu duńskiego znajdują się na głównej stronie internetowej Kancelarii Premiera Danii: www.stm.dk

 

Agencje rządowe

 

Agencja Inwestycji Zagranicznych (Invest in Denmark): www.investindk.dk

Duńskie Biuro Patentów i Znaków Handlowych – www.dkpto.dk

Duńska Służba Celna – www.skat.dk

Urząd do spraw Działalności Gospodarczej - Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen): www.eogs.dk

Duński Zarząd Energetyki – www.ens.dk

Duński Zarząd Regulacji Energetyki - www.energitilsynet.dk

Narodowa Agencja Konsumentów – www.forbrug.dk

Duński Nadzór Budowlany – www.etadanmark.dk

Duńska Agencja Bezpieczeństwa Drogowego i Transportu – www.fstyr.dk

Duński Zarząd Morski – www.dma.dk

Duńska Agencja Ochrony Środowiska – www.mst.dk

Narodowy Nadzór Opieki Zdrowotnej – www.sst.dk

Duńska Służba Imigracyjna – www.udlst.dk


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: Użytkownik Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert